Adaptief en creatief

We zijn de afgelopen 20-30 jaar met name bezig geweest met technische innovaties. We staan nu op een kantelpunt waarbij we ons bewust worden van onze vitale en sociale verschraling. De grote uitdagingen van nu vragen om een andere manier van benaderen.


Maatschappelijke doelen waar ik het verschil in wil maken

SDG 3: Goede gezondheid & welzijn

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken


We staan in verbinding met de hele wereld, maar eenzaamheid is nog nooit zo groot geweest.

We beseffen ons steeds meer hoe belangrijk de natuur voor ons is, maar global warming, droogte en problemen met biodiversiteit is wel door ons mensen veroorzaakt.

We willen allemaal prettig (zelfstandig) ouder worden in een fijne woonomgeving, maar er is een enorm te kort in geschikte woningen voor deze steeds groter wordende doelgroep van 70+


Ik begrijp de beide werelden die nodig zijn voor goede sociale vastgoedontwikkeling. De zorg verstaat vaak vastgoed niet en de vastgoedwereld verstaat de zorg vaak niet, ik spreek beide talen. Door een sectoroverstijgende brug te slaan tussen zorg (- welzijn) en vastgoed. Door in een vroeg stadium krachten te bundelen, stakeholders betrekken kun je naar creatieve en innovatieve vastgoed oplossingen komen.


Onder de vlag van Holland-ID werk ik vaak samen in een netwerkstructuur met partijen die met hun expertise landschapsinrichting, stedenbouw en natuur met elkaar verbinden voor wonen, leven en zorgen.


In 2022 zal de nieuwe omgevingswet van kracht zijn. Hierin wordt meer samenwerken tussen sectoren, meer betrekken van stakeholders, bewuster omgang met de natuur en menselijke maat.

Ontwikkelen vanuit de bedoeling

Mijn verhaal begint met het idee dat samenwerking tussen de zachte en zakelijke sector een middel kan zijn om positieve veranderingen te weeg te brengen in de wereld. Er toe bijdrage dat MBO (maatschappelijk bevorderend ondernemen) en SDG (sustainable development goals) beloftes ook echt duurzaam inhoud krijgen. Gewoon door zaken anders aan te pakken en af te wijken van de norm.

Holland ID richt zich op meer werken vanuit creativiteit in plaats van de kaders als uitgangspunt te nemen. Door meer vanuit de bedoeling te werken en minder gevangen te zijn in het systeem. Daar waar zakelijk en zacht samen komt.

De juiste taal - het echte verhaal

Ik spreek de taal van de zorg & welzijnssector, ken de overheid, maar vertsa ook de zakelijke markt die zich wil inzetten voor de ontwikkeling van zorg gerelateerd vastgoed. Door de behoeftes van zorgpartijen, gemeentes, woningcoöperaties, welzijnsorganisaties te verbinden met een bouwbedrijf, landschaps- en stedenbouwkunde en architectuur, kun je samen anders ontwikkelen. Samen in een vroeg stadium werken aan maatschappij-, natuur- en zorginclusief bouwen is dan het nieuwe normaal. Gebasseerd op vertrouwen en een goede relatie.


Wil je als partij bijdrage aan een meer op de bedoeling gedreven vastgoedontwikkeling. Dan begint dit bij versterking van imago en identiteit. Wat maakt jouw organisatie of locatie onderscheidend. Dat wil niet zeggen jezelf op de borst kloppen zoals “Wij van WC-eend…” zijn de beste. In plaats daarvan deel je wat je echt belangrijk vindt, waarin je het verschil maakt. Waarom je dat belangrijk vindt. Door op zoek te gaan naar verhalen die identiteit versterken en verbindingen leggen. Een verhaal raakt en zet aan tot beweging. Vooral als je weet dat 85% van onze hersenen worden aangestuurd door emoties en onbewuste gevoelens.

Inspiratie bijeenkomsten

Ontvangst in Kloostervelden - Sterksel

Kloostervelden is het levende visitekaartje, dat ontwikkelen vanuit de bedoeling werkt. Op het terrein van een voormalig instellingsterrein is een bijzondere woonwijk met woningen voor 178 clienten en 200 nieuwe marktwoningen, gedeelde voorzieningen en een schitterend landschap gerealiseerd. Door 12 jaar ervaring op te doen in maatschappij-, natuur- en zorginclusief ontwikkelen hebben we zoveel geleerd over wat werkt en wat niet werkt. Deze lessons learned wil ik graag delen en gebruiken als inspiratie voor andere initiatieven. Ik ben de bruggenbouwer voor het realiseren van initiatieven waar zorg, wonen en leven samen komen op een ontwikkel locatie. Met mijn ervaring, zorgkennis en creativiteit, wil ik graag bijdrage aan projecten met een vergelijkbare uitdaging.


  • Kloostervelden is een voorbeeldproject “nieuw dorpsbouwen” van de Provincie Brabant.
  • Kloostervelden heeft de SDG 10 - duurzame gemeenschappen/steden prijs gewonnen van de internationale organisatie Aim2Flourish.
  • Kloostervelden is deelnemer aan de stijlprijs 2021
  • Zie ook het exclusieve magazine KLOOSTERVELDEN, dat medio mei 2021 beschikbaar is.

Waar kom je vandaan.. wie ben je

Het is van groot belang om ons erfgoed te bewaren voor generaties na ons. Het geeft identiteit aan een plek of een gewoonte. Met verhalen kunnen we locatie ontwikkeling inspireren en een versterkte binding met een locatie bewerkstelligen.


Voor bijzondere historische plekken of organisaties met een rijke historie enkele verhalentafel sessies organiseren. Hiermee zorg je dat verhalen niet verloren gaan en als inspiratie voor vastgoed ontwikkeling, aankleding en inrichting, wandelroutes, kunst en cultuuruitingen de identiteit van een plek versterken.

“Erfgoed laat zien waar je vandaan komt en wie je bent.”